نقش اتفاق بر صورت سنگ

32
0

سنگ‌های تکامل یافته

مجموعه مجسمه‌های «نقش اتفاق بر صورت سنگ» اثر الهه پیرغیبی در چهاردهمین جلسه حلقه هنر، با حضور هنرمند، کارشناسان حلقه و علاقه‌مندان هنرهای تجسمی به نمایش درآمد و پس از آن توسط کارشناسان حلقه هنر تحلیل و بررسی شد. نقش اتفاق بر صورت سنگ، تلاشی در آشکارسازی صورت تکاملی قطعات سنگ است و هنرمند در رسیدن به این منظور سعی بر ایجاد کم‌ترین دخل و تصرف در صورت طبیعی سنگ را دارد.

پیرغیبی در تشریح نوع نگاه خود به سنگ و مجموعه نقش اتفاق بر صورت سنگ خود می‌گوید:

“من سنگ را بستر مناسبی برای زمان دیدم؛ برای اینکه سنگ ماندگاری خاصی از گذشته دارد و می‌تواند صورتی از پایداری برای آینده نیز باشد. در واقع بستری کهن است. اتفاق‌هایی که روی تمام شیار‌ها و خطوط سنگ می‌افتد، همه‌ی تاریخی که باعث شده این شیار و خطوط سنگ شکل بگیرد همه ارزش‌مند است ، چون یک حادثه‌ی کوچک می‌توانست شیاری متفاوت‌ را ایجاد کند؛ همین‌طور که عینیت من را تشکیل داده است، یک جریان متقن و محکمی پشت‌ش بوده که توانسته تمام برجستگی‌ها و تمام آن شیارها و کل آن عینیت را به وجود بیاورد. همه‌ی این‌ها ارزش‌مند بودند. این طور بود که سنگ برای من در این کارها یک جور تجسم زمان است. سنگ برای من شاید زمان مجسم باشد یعنی زمانی که مهم بوده است تا به چه صورت، شکل گرفته باشد، پس وقتی که همه‌ی این خطوط تعریف شده باشند و از الگویی صحیح پیروی کرده باشند تنها کاری که من می‌توانم بکنم این است که کم‌ترین دخالت را داشته باشم.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *