بازارچه حلقه هنر

آثار هنری خود را از طریق حلقه هنر به فروش برسانید

بازارچه حلقه هنر، محلی برای عرضه و فروش آثار هنری شماست. حلقه هنر انتفاع مالی خاصی از این بازارچه ندارد و عمده درآمد ناشی از عرضه و فروش آثار متوجه صاحب اثر و شخص هنرمند است، اما با نمایه و عرضه آثار هنری می‌توانیم در مدتی کوتاه الگویی نو از عرضه و مصرف آثار هنری در جامعه را به ظهور برسانیم.
بازارچه حلقه هنر چیزی بیش از فروش آثار هنری‌ست. با رویکردی که در بازارچه وجود دارد حتی آثاری که به طور مشخص قابل عرضه و فروش نیستند و حتی مجموعه خدمات هنری نظیر دفاتر و گروه‌های طراحی و هنری و …. نیز فرصت عرضه و بروز در بازارچه حلقه هنر را دارند. در بازارچه حلقه هنر بناست تا مجموعه خدماتی که می‌تواند به تولید با تیراژ محدود آثار هنری کمک شایانی نماید، به طور ویژه از طرف بازارچه به شرکت‌کنندگان خدمت‌رسانی شود. کافی‌ست به جریان حلقه هنر بپیوندید و با ثبت مشخصات خواسته شده در بازارچه حلقه هنر شرکت کنید.