حلقه هنر با هدف نمایه آرای هنری هنرمندان جوان معاصر ایران زمین، با الگویی خاص امکان ارائه گفتارهایی هنری را فراهم کرده است. این گفتارها که مخاطبی تخصصی و عام دارند به شکل ارائه‌ای آزاد در جلسات حلقه هنر خواهند بود و به منظور ایجاد گفتمان هنر معاصر ایران زمین به طور مداوم در قالب‌های اینترنتی و مجله‌ای منتشر خواهند شد.

خوش‌وقتیم تا در جلسات حلقه هنر میزبان آرا و مطالعات هنری شما هنرمندان جوان و اهالی اندیشه باشیم. برای ارائه گفتار هنری در جلسات حلقه هنر ابتدا لازم است با ثبت نام فرم زیر علاوه بر امکان ایجاد ارتباط با شما، کلیت گفتار مورد نظرتان را نیز به ما بشناسانید. در صورتی که فرآیند ثبت نام و اسناد ارائه شده از جانب شما به صورت کامل باشد خیلی زود با شما تماس گرفته خواهد شد و در اولین فرصت ارائه در حلقه هنر زمانی به شما اختصاص خواهد یافت.

مطالعات هنری خود را در قالب یک گفتار به حلقه هنر بیاورید
دبیرخانه حلقه هنر