حلقه هنر با هدف نمایه آثار هنری هنرمندان جوان معاصر ایران زمین، با الگویی خاص به ارائه آثار هنری توسط خود هنرمندان می‌پردازد. این الگو به شکل ارائه‌ای آزاد در جلسات حلقه هنر خواهد بود و در کنار ارائه هنرمندان، از تحلیل تحلیل‌گران هنری حلقه هنر نیز برای فهم بهتر آثار هنری و نیز ایجاد گفتمانی تحلیلی پیرامون آثار هنری معاصر استفاده می‌شود.

خوش‌وقتیم تا در جلسات حلقه هنر میزبان آثار هنری شما هنرمندان جوان و خوش‌ذوق ایران زمین باشیم. برای ارائه اثر هنری در جلسات حلقه هنر ابتدا لازم است با ثبت نام فرم زیر علاوه بر امکان ایجاد ارتباط با شما، کلیت اثر خود را نیز به ما بشناسانید. در صورتی که فرآیند ثبت نام و اسناد ارائه شده از جانب شما به صورت کامل باشد خیلی زود با شما تماس گرفته خواهد شد و در اولین فرصت ارائه در حلقه هنر زمانی به شما اختصاص خواهد یافت.

آثار هنری خود را در حلقه هنر نمایه کنید
دبیرخانه حلقه هنر