مجموعه «پوسترهای عاشورایی با نگاهی در خوش‌نویسی سنتی» اثر فاطمه مرتضایی، پس از ارايه در سومین جلسه حلقه هنر، با حضور هنر‌مند و کارشناسان حلقه هنر تحلیل و بررسی شد.

موضوع این مجموعه، به تصویر کشیدن شخصیت‌های عاشورایی است. که شروع به کارآن، با سفارش هیئت محبین هنر بود. خط (به عنوان برترین هنر اسلامی) مهم‌ترین عنصر در پرداخت این مجموعه پوستر است.

با نگاهی در خوش‌نویسی سنتی
فاطمه مرتضایی
comments powered by Disqus